1. Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Forum Kobiet, ul. Komandorska 53F/1B, 53-342 Wrocław.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie obowiązujących przepisów (RODO).
 3. Zbieramy dane w następujących celach:
  a) w celu organizacji konferencji, spotkań, warsztatów i innych wydarzeń; w tym przypadku dane przetwarzane są tylko i wyłącznie na potrzebny organizacyjne wydarzenia, w ramach którego dane zostały podane; dane przechowywane są przez okres wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  b) w celu wysyłki newslettera z informacjami o wydarzaniach organizowanych, współorganizowanych i polecanych przez Wrocławskie Forum Kobiet; w tym przypadku dane przechowywane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie; zgodę można wycofać klikając odpowiedni link na dole wiadomości z newsletterem.
 4. Przysługuje Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w przypadku chęci udziału w danej konferencji, spotkaniu, warsztacie i innych wydarzeniach.
 6. Dane udostępnione przez Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 7. Dane udostępnione przez Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w ramach działania Wrocławskiego Forum Kobiet, a także przysługujących Pani uprawnień, prosimy o kontakt za pomocą adresu: kontakt@wroclawskieforumkobiet.org lub na adres korespondencyjny ul. Bora-Komorowskiego 59, 51-210 Wrocław.