Stowarzyszenie Wrocławskie Forum Kobiet tworzą kobiety, których wzrok, serca i umysły zwrócone są na Boga – Dawcę życia. To On jest naszą inspiracją, siłą i sensem życia. Z tego względu symbolem Wrocławskiego Forum Kobiet został słonecznik. Kwiat, którego tarcza podąża za słońcem i niezależnie od pory dnia, zawsze kieruje się ku jego promieniom.

12-IMG_4919

Działamy razem od 2007 roku. Jako organizacja pozarządowa tworzymy platformę rozwoju, wsparcia i pomocy dla kobiet oraz ich rodzin, kierując się wartościami i nauką Pisma Świętego.

Jezus powiedział o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (Biblia Tysiąclecia, Ew. Jana 14,6). Jesteśmy przekonane, że tylko i wyłącznie poprzez więź z Chrystusem możemy prowadzić spełnione życie, sięgające wieczności. Przekazujemy tę Dobrą Nowinę na różne sposoby, m.in. organizując konferencje, pokazy filmowe i spotkania warsztatowe.

We wszystkich naszych działaniach świadomie unikamy promowania jakiegokolwiek wyznania, pomimo że każda z nas jest aktywnie zaangażowana w życie swojej lokalnej wspólnoty. Naszym celem jest przybliżanie kobiet do osoby Jezusa Chrystusa. Zachęcamy do czytania i studiowania Bożego Słowa – Biblii, dzięki któremu możemy konfrontować nasze własne wyobrażenia o Bogu i świecie z tym, co przekazuje On sam.

Zapraszamy i Ciebie do poznania Tego, który ma moc odmienić także Twoje życie.

Zespół Wrocławskiego Forum Kobiet