Jesteśmy organizacją pozarządową, której działania wspierają ludzie dobrej woli. Przekazywane pieniądze pomagają nam sfinansować koszty prowadzenia sklepu społecznego we Wrocławiu, organizowanej co roku Konferencji Kobiet, Wieczorów dla Kobiet i innych wydarzeń. Jeśli chcesz pomóc w realizacji tych przedsięwzięć, przekaż darowiznę na rzecz Wrocławskiego Forum Kobiet.

Darowizny można wpłacać na konto:

Wrocławskie Forum Kobiet
Komandorska 53 F/1B
53-342 Wrocław
PKO Bank Polski 19 1440 1387 0000 0000 1446 8226

Subkonto z przeznaczeniem na SKLEP SPOŁECZNY: 72 1020 5226 0000 6402 0769 1753

W tytule przelewu prosimy wpisać: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA

Kwotę darowizny, dokonanej przez osoby fizyczne dla Wrocławskiego Forum Kobiet, można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu), z tym, że łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. To samo dotyczy osób fizycznych, korzystających z opodatkowania ryczałtowego.[1]

Darowizny, dokonane przez osoby prawne na rzecz Wrocławskiego Forum Kobiet, można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu), z tym, że łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 10% dochodu na każdy rok podatkowy.[2]

[1] Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. A w zw. z Art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

[2] Art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.


Wspierając Wrocławskie Forum Kobiet inspirujesz kobiety do dobrych zmian. Wzmocnione kobiety to silniejsze rodziny i owocne życie.

Dziękujemy za wsparcie!