You are currently viewing 2014

2014

Być Kobietą

?Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś…? Ps. 139,14a

Wykładowcy: Joanna Kmiecik, Angelika Krzywodajć, Sylwia Tomczyk, Bożena Ciechanowska, Maria Krupiński
Świadectwa: Lidia Czyż, Karolina Gużda

Joanna Kmiecik 
Często wzmocnienie naszych serc przychodzi w samym środku burzy życiowej, podobnej do tej, jaką przeżył Ap. Paweł w drodze do Rzymu.

Lidia Czyż
Autorka, opartej na prawdziwej historii, książki ?Mocniejsza niż śmierć?. Miłość Jezusa Chrystusa może dotknąć najbardziej bolesnych ran, przynieść uwolnienie i uzdrowienie każdemu, kto jej zapragnie.

Angelika Krzywodajć 
Osobowość to dar od Boga dla każdej z nas, Stwórca ukształtował nas jako niepowtarzalne istoty. Jak lepiej rozumieć samą siebie i innych, jak wykorzystywać swoje mocne strony i współpracować z Bogiem przy kształtowaniu naszego charakteru.

Sylwia Tomczyk 
Bóg wkłada w nasze serca marzenia, które On sam pomaga nam odkrywać i realizować. Odwaga, szczerość i zaufanie do Ojca w Niebie – oto czego potrzebujemy na tej drodze.

Bożena Ciechanowska 
My, kobiety, zazwyczaj postrzegamy siebie w niekorzystny sposób. Częściej koncentrujemy się na tym, czego nam brakuje, a nie na tym, co mamy. Zarzucamy sobie, że wciąż jesteśmy niewystarczająco dobre, niewystarczająco mądre, niewystarczająco gorliwe itp. Mamy tendencję do tego, aby mieć o sobie złe zdanie, co z kolei często prowadzi nas w miejsce smutku i porażki. Jednak Bóg ma o nas lepsze zdanie, niż my same o sobie. Przyjęcie Bożej perspektywy staje się punktem zwrotnym w zrozumieniu siebie, swojej kobiecości i w poszukiwaniu rozwiązania wielu problemów. Na początek zacznijmy od wietrzenia szafy ?

Karolina Gużda
Głęboka i poruszająca osobista historia wypełniania się Bożych obietnic i uleczenia ciała i duszy, w Jego czasie i na Jego sposób.

Maria Krupiński 
Nasz umysł to pole nieustających starć między kłamstwami diabła a Bożą prawdą. Od naszych wyborów, w najdrobniejszych sprawach, zależy kierunek i przyszłość naszego życia tu na ziemi i w wieczności. Żaden mur, oddzielający nas od Boga i innych, nie jest zbyt gruby, aby nie mogło go przebić Boże Słowo i miłość Jezusa Chrystusa do nas.

Być kobietą