You are currently viewing 2009

2009

Mądre serce ustala granice

Wykładowcy: Alina Wieja, Małgorzata Olszewska
Świadectwa: Barbara Daniłowicz, Beata Marczak, Edyta Zając

Wykład 1. Mądre serce ustala granice – Alina Wieja
W Bożych granicach znajduje się droga do wolności i radości w naszym codziennym życiu. Granice określają to, co zostało nam powierzone przez Stwórcę. Bóg ustanawia prawa duchowe i zdrowe granice. Obiecuje, że jeżeli będziemy się w nich poruszać, będziemy nie tylko szczęśliwe, ale też będziemy mieć błogosławiący wpływ na nasze otoczenie.

Wykład 2. Granice oparte na skale – Alina Wieja
Kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa i nawiązujemy z Nim osobistą relację, staje się On dla nas duchową skałą, na której możemy mocno stać. Zostajemy również przeniesieni z przestrzeni ciemności do przestrzeni Bożego błogosławieństwa. Przestrzeń tę otacza
siedem filarów wymienionych w Przypowieściach Salomona i w Liście do Efezjan.
Te granice w naszym duchowym życiu Bóg ustanowił dla naszego bezpieczeństwa.

Wykład 3. Boże granice w sferze umysłu – Małgorzata Olszewska
Nasza dusza jest miejscem, gdzie podejmujemy decyzje, gdzie analizujemy to, co do nas dociera z zewnątrz. Serce jest sterem naszego życia. To, jak myślimy, ma odzwierciedlenie w naszym zachowaniu. Ważne jest, by wytyczać dobre granice w naszym umyśle i każdą myśl konfrontować z prawdą Bożego Słowa. Bóg chce również utarte, często bezmyślnie powielane, schematy myślenia zamienić na swoją prawdę. Pragnie, abyśmy Go kochali i uwielbiali z całej naszej duszy.

Wykład 4. Granice w relacjach – Alina Wieja
Bóg oczekuje, że będziemy zainteresowani kontaktem z Nim, jak również z innymi ludźmi. To On jest twórcą relacji. Bóg chce uwolnić nas od złej przeszłości i ciężarów, jakie niesiemy. Może się to stać, kiedy przebaczymy tym, którzy nas skrzywdzili lub nie zatroszczyli się o nas w odpowiedni sposób. Bóg chce nam w tym pomóc i dać nam miłość do tych ludzi. Chce, byśmy, poprzez mądre wyznaczanie granic, ukształtowali nowe standardy i nową jakość relacji.

Wykłady z konferencji można zakupić: TUTAJ

konf2009_350pix