Jednym z celów naszej organizacji jest tworzenie platformy rozwoju, wsparcia i pomocy dla kobiet oraz ich rodzin, zgodnie z wartościami i nauką Pisma Świętego. Wiele z nas zmagało bądź zmaga się z trudnymi sytuacjami życiowymi i może doświadczać duchowej oraz emocjonalnej niewoli, a także bólu i cierpienia. Bóg nie jest obojętny na te doświadczenia. Posłał Swojego Syna, aby ?otworzył oczy niewidomym, z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności? (Iz. 42:7). To posłannictwo Jezusa jest dostępne dla każdej z nas, bez względu na okoliczności i sytuację. Nasz Ojciec, tak jak nikt inny, jest zainteresowany tym, abyśmy żyły w Jego wolności, pokoju i radości. Stąd zrodziła się wizja utworzenia w ramach WFK przestrzeni, która pomagałaby kobietom znaleźć bezpieczne miejsce do zmierzenia się ze swoimi problemami, gdzie otrzymają pomoc i wsparcie. Nazwałyśmy tę przestrzeń Chrześcijańskim Centrum Wspierania Kobiet.

Nosimy w sobie głębokie pragnienie niesienia pomocy kobietom, które chcą podejmować kroki , prowadzące do zmiany swojego życia i doświadczać Bożego uzdrowienia oraz wolności.

W ramach działania centrum prowadzimy obecnie:

 Warsztaty rozwojowe

Samoocena 

Rodzice 

Gniew

Dom Nadziei