You are currently viewing Potrzebujesz modlitwy lub rozmowy?

Potrzebujesz modlitwy lub rozmowy?

Czy czas epidemii oznacza dla Ciebie więcej stresu, pracy, przytłoczenia?

Nasz dobry Ojciec nie jest na to obojętny i zachęca nas, byśmy przychodziły do Niego w każdym czasie i zrzucały na Niego nasze troski. W Ewangelii Mateusza 11:28 czytamy: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”.

W modlitwie możemy też oprzeć się o wspaniałe Boże obietnice, m.in. z Psalmu 91: „On obroni cię przed zgubną zarazą…”. Zamiast bać się, możemy zaufać Panu Bogu.

Same chętnie się o Ciebie pomodlimy, jeśli napiszesz nam o swojej potrzebie.

Możesz również skontaktować się z nami, jeśli chcesz z kimś porozmawiać, czujesz się samotna, boisz się o swoją przyszłość. Jako kobiety możemy wzajemnie się wspierać.

Nasz nr telefonu: +48 668 548 994

E-mail: kontakt@wroclawskieforumkobiet.org