Jesteśmy organizacją pozarządową, której działania wspierają ludzie dobrej woli. Przekazywane pieniądze pomagają nam sfinansować koszty organizowanej co roku Konferencji Kobiet, Wieczorów dla Kobiet i innych wydarzeń. W chwili obecnej szukamy wsparcia na powołanie do życia Domu Nadziei. Jeśli chcesz pomóc w realizacji tych przedsięwzięć, przekaż darowiznę na rzecz Wrocławskiego Forum Kobiet.

Darowizny można wpłacać na konto:

Wrocławskie Forum Kobiet
Komandorska 53 F/1B
53-342 Wrocław
PKO Bank Polski 19 1440 1387 0000 0000 1446 8226

Subkonto z przeznaczeniem na SKLEP SPOŁECZNY: 72 1020 5226 0000 6402 0769 1753

W tytule przelewu prosimy wpisać: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA

Kwotę darowizny, dokonanej przez osoby fizyczne dla Wrocławskiego Forum Kobiet, można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu), z tym, że łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. To samo dotyczy osób fizycznych, korzystających z opodatkowania ryczałtowego.[1]

Darowizny, dokonane przez osoby prawne na rzecz Wrocławskiego Forum Kobiet, można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu), z tym, że łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 10% dochodu na każdy rok podatkowy.[2]

[1] Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. A w zw. z Art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

[2] Art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.


Wspierając Wrocławskie Forum Kobiet inspirujesz kobiety do dobrych zmian. Wzmocnione kobiety to silniejsze rodziny.

Osobom, które wsparły nas finansowo, wysyłamy książkę „Od serca” oraz kartki okolicznościowe. Prosimy mailowo poinformować nas, który z upominków i na jaki adres mamy przesłać. Skontaktuj się z nami: kontakt@wroclawskieforumkobiet.org

Darczyńcom w podziękowaniu wysyłamy:

Książkę „Od serca”

 

 

1 książkę wysyłamy osobie, która przekazała darowiznę min. 20 zł
2 książki
– osobie, która przekazała min. 30 zł
3 książki
– osobie, która przekazała min. 40 zł.

Więcej o książce >>


Kartki okolicznościowe

 

1 kartkę wysyłamy osobie, która przekazała darowiznę min. 5 zł
zestaw 4 kartek osobie, która przekazała min. 15 zł

Wybierz, którą kartkę chcesz otrzymać i daj nam znać. W przeciwnym razie kartki wyślemy losowo.

 

Dziękujemy za wsparcie!