Jesteśmy organizacją pozarządową, której działania wspierają ludzie dobrej woli. Przekazywane pieniądze pomagają nam sfinansować koszty organizowanej co roku Konferencji Kobiet i innych wydarzeń. W chwili obecnej szukamy wsparcia na powołanie do życia Domu Nadziei. Jeśli chcesz pomóc w realizacji tych przedsięwzięć, przekaż darowiznę na rzecz Wrocławskiego Forum Kobiet.

Darowizny można wpłacać na konto:

Wrocławskie Forum Kobiet
Komandorska 53 F/1B
53-342 Wrocław
PKO Bank Polski 19 1440 1387 0000 0000 1446 8226
W tytule przelewu prosimy wpisać: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA

Kwotę darowizny, dokonanej przez osoby fizyczne dla Wrocławskiego Forum Kobiet, można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu), z tym, że łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. To samo dotyczy osób fizycznych, korzystających z opodatkowania ryczałtowego.[1]

Darowizny, dokonane przez osoby prawne na rzecz Wrocławskiego Forum Kobiet, można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu), z tym, że łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 10% dochodu na każdy rok podatkowy.[2]

[1] Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. A w zw. z Art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

[2] Art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.


Wspierając Wrocławskie Forum Kobiet, inspirujesz kobiety do dobrych zmian. Wzmocnione kobiety to silniejsze rodziny.

Osobom, które wsparły nas finansowo, wysyłamy książkę „Od serca”, kartki okolicznościowe i nagrania z konferencji. Prosimy mailowo poinformować nas, który z upominków i na jaki adres mamy przesłać. Skontaktuj się z nami: kontakt@wroclawskieforumkobiet.org

Darczyńcom w podziękowaniu wysyłamy:

Książkę „Od serca”

 

 

1 książkę wysyłamy osobie, która przekazała darowiznę min. 20 zł
2 książki
– osobie, która przekazała min. 30 zł
3 książki
– osobie, która przekazała min. 40 zł.

Więcej o książce >>


Kartki okolicznościowe

 

1 kartkę wysyłamy osobie, która przekazała darowiznę min. 3,5 zł
zestaw 4 kartek ? osobie, która przekazała min. 10 zł

Wybierz, którą kartkę chcesz otrzymać i daj nam znać. W przeciwnym razie kartki wyślemy losowo.

 


Płyty z konferencji „Gotowa na zmiany”

 

Płytę wysyłamy osobie, która przekazała darowiznę w wysokości min. 15 zł

Wykładów można wysłuchać również on-line za darmo. Słuchaj >>

Dziękujemy za wsparcie!