Darmowy Program PIT

Radosnych Świąt

WFK_kartkaswiateczna_01

Niech wcielony Bóg, Jezus Chrystus, Jego obecność i miłość sprawią, że te Święta będą wyjątkowe
i wypełnią sensem każdy dzień zbliżającego się Nowego Roku! Czasu wypełnionego pokojem i radością z faktu,
że sam Bóg przyszedł na świat, aby wyzwolić nas z grzechu i otworzyć drogę do Ojca
życzy

Wrocławskie Forum Kobiet